Ελληνικά: COVID-19 Μέτρα

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 1. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος
 2. Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου 
 3. Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARSCoV2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
 4. Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (π.χ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων) .
 5. Υιοθέτηση πολιτικής αναμονής 24 ωρών μεταξύ κανονικού καθαρισμού και διάθεσης του δωματίου σε πελάτη ή σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. 
 6. Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών.
 7. Τα προβλεπόμενα στη με αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της ΔημόσιαςΥγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ) όπως ισχύει, με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες). 
 8. Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 
 9. Ανελκυστήρες: σύσταση στους πελάτες για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. 
 10. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
 11. Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.
 12. Στοιχεία επικοινωνίας  τηλεφωνικοί αριθμοί:
  ΕΟΔΥ   1135
  Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου    2613 60 3000 
  Κέντρο  Υγειας Ναυπάκτου   2634 360000